BOROWSCY PHOTOGRAPHY

 

© BOROWSCY PHOTOGRAPHY

© Copyright

Oświadczamy, że jesteśmy wyłącznymi twórcami i właścicielami wszystkich zamieszczonych na stronie www.borowscyphotography.com fotografii oraz tekstów i przysługuje nam pełny zakres zarówno majątkowych jak i niemajątkowych praw autorskich.
Wykorzystywanie niniejszych zdjęć i tekstów w celach komercyjnych jest nie tylko sprzeczne z  naszą wolą, ale również niezgodne z prawem.

Please note that the copyright
in all photographs and texts remains
the property of the BOROWSCY PHOTOGRAPHY.
It may not be reproduced without our permission.